Vilsund-Visby Bredning
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Kystmuseum

Sted- og lokalitetsnr.
401186-84

Fredningsnr.
140465

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sagnsten. ”Den blå Ko/Blaksten”. Stenen er ca. 3 x 3 x 3 m med spids top. Ifølge sagnet blev den kastet af en dværg fra Thy efter en fjende på Mors.
Undersøgelsehistorie  (6)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Sagnsten

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Museal besigtigelse
Museum Thy
Sten i vandet ca. 60-70 m fra kysten. Kun en lille top er synlig over vandoverfladen. Ses med det blotte øje kun hvis der sidder en fugl på den.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2018 Diverse sagsbehandling
Kulturstyrelsen
Sagnet findes gengivet i Mads Lidegaard "Danske sten fra sagn og tro" 1994 side 179.

Litteraturhenvisninger  (0)