Rosborg sø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130110-121

Fredningsnr.
2008121a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Militærvæsen, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)
Del af "Margrethevolden".

Fredningstekst
Den nordlige del af voldanlægget ved Rosborg sø er bevaret i en længde af ca. 650 m, og strækker sig med enkelte afbrydelser fra den gamle søbrink ved den nu udtørrede Rosborg sø i en bue mod vest og sydvest. Anlægget består af en vold med foranliggende tør grav, udenfor hvilken der flere steder er spor af en lav ydervold. Volden er ca 4-5 m bred og hæver sig ca 1-1,5 m over bunden i den foranliggende grav, der er ca. 2-3 m bred, medens ydervolden når en højde af 30-90 cm over gravens bund. Voldan- lægget er græs- og lyngklædt med spredt bevoksning af buske og træer. Voldanlæggets form og udstrækning fremgår af vedlagte deklarationsrids, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Den fredede nordlige del af voldanlægget er beliggende dels på matr.nr.1a af Rosgårde, dels på matr.nr.2a og 3 af samme ejerlav.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)