Gammel Dyrehave
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-97

Fredningsnr.
221513a

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2016 e.Kr.)

Fredningstekst
2014: Der er ingen oplysninger og ingen klassifikation
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
"Staldgraven" danner i grundplan nærmest et U, der åbner sig mod sydvest. Dens udstrækning fra sydøst til nord- vest er ca. 131 m, medens den i sydvest-nordøst måler ca. 55 m i nord og ca. 75 m i syd. Graven står med indtil ca. 2 m høje delvis træbevoksede jordskråninger over vandspejlet.

Litteraturhenvisninger  (0)