Rislebæk
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090428-60

Fredningsnr.
391523

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejer NST, men er ikke tinglyst ************ Stensætning. En 1 m høj u-formet stensætning, 15 m lang og 4 m bred omkring Rislebæk. I bunden af ”u-et” passerer bækkens vand, og der har man kunnet regulere vandstanden. Stensætningens S-side udgør tillige skellet, og fortsætter både før og efter som stendige/skeldige.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætningens position rettet efter besigtigelse.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)