Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-13

Fredningsnr.
12048

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Lars Jensen Diplom Høj, 2,50 x 20 m. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, flad i Toppen; 55 Fod Tværmaal, 7 Fod høi.

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,2-3 (fra Ø.) M. h., 18-20 M. br. I Nærheden Flyvesandshøje.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,50x20 m. Lyngklædt i Hede. FM 1904.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I overfladen ses mindre, overfladiske kreaturbeskadigelser - en ny, øverst på NV-siden, ca. 1 x 1,5 m., 10 cm. dyb. I toppen en ældre, tilgroet skade omkring en stor, løs sten. Små, tilgroede skader rundt om på siderne. Mod Ø, på den anden side af skellet, nyplantet læhegn i N/S indenfor 100 m. Ejeren lovede lidt modstræbende at hegne højen. Det er ham, der har trillet stenen derop, "fordi I ikke vil sætte sten på." Film (10): Fra V.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)