Pipstorn Skov

Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-124

Fredningsnr.
401551

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Rundhøj, ca. 13 x 0,6 m.
Undersøgelsehistorie

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2018 Museal besigtigelse
Odense Bys Museer
Efter anmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen foretog Odense Bys Museer en besigtigelse med henblik på en fredningsvurdering. Ved besigtigelsen var iagttagelsesforholdene ikke gode, da området skoves imellem luftfotoserierne fra 2015-16 og siden har ligget brak. Dette har givet en kraftig opvækst af ukrudt og især brombærkrat på fortidsminderne. De fremstår dog fortsat som brombær bevoksede kupler i terrænet. På luftfotoserien fra 2016 ses de to vestlige høje (4015:51 og 4015:11) dog tydeligt, ligesom der ikke er kørt med maskiner i området hvor 4015:52 ligger. Ud fra højdemodellen er der ingen tvivl om højens tilstedeværelse, og den kan måles til en diameter på 13 meter og en anslået højde på 60 cm. Det kan dog ikke afgøres, hvorvidt der er andre synlige elementer tilknyttet fortidsmindet. Dette vil kræve en soignering af området og endnu en besigtigelse.


Billeder

Fortidsminde set fra øst
Fortidsminde set fra sydøst