Svanninge
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090420-146

Fredningsnr.
401563

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til ejer NST, men ikke tinglyst: Lille fin vejkiste/stenkiste.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er en stenkiste over en lille skovbæk, der mere fremstår som et kildevæld i et stendige i skoven

Litteraturhenvisninger  (0)