Kolstrupgård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220205-79

Fredningsnr.
410963

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1848 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesmærke fra 1848-50. Obelisk af sandsten, på firkantet underdel, med spids top og med to indlagte hvide marmortavler. På forsiden ovenfor marmortavlen et ornament af laurbærkrans. Obelisken står på en stort postament med tre trappetrin. Obelisken er ca.3 m høj og ved basis ca.2 m bred og 1,5 m dyb (selve obeliskdelen er 65 cm bred og 45 cm dyb). På obeliskens bagside er en hvid marmorplade, 35 cm høj og 95 cm bred. Beskrivelse anlæg: Obelisken står i et anlæg, der er omgivet af et 62 fags støbejernsgitter. Hvert fag måler 100 cm og er 80 cm højt. Anlægget er firkantet mod vest, hvor det måler ca.5,5 x 7 m (5 resp. 6 fag). Mod øst er det rektangulært og måler ca.23 x 4 m. Langsiderne har her bestået af 21 fag, men på den nordlige langside mangler en del fag. Rektanglets kortside består af 3 fag. På samme gravplads hviler Menig Niels Peter Brunn (4109:64). Indskrift: Sort skrift, skønskrift. På obeliskens forside, under laurbærkrans på en trapezformet, hvid marmortavle: KÆMPER SOM MED SEIR GIK HJEM FRA SOT OG SAAR ER STENEN SAT AF DANSKE MÆND. --- JEG HAR UDVALGT EDER OG SAT EDER TIL AT BÆRE FRUGT, OG EDERS FRUGT SKAL BLIVE VED. JOH. 15 OG 16. ------------------- På obeliskens bagside på en hvid marmorplade: MINDE OM DANSKE SOLDATER, SOM HENGAVE LIVET FOR FÆDRELANDET I 1848-50. Beliggenhed: Åbenrå Kirkegård. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården v. Kirkegårdskontoret, Grønnevej 46, 6200 Åbenrå. Obelisken over 32 danske soldater vil blive restaureret i 1987.
Undersøgelsehistorie  (4)
1996 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dansk mindesmærke fra 1848-50. Obelisk af sandsten, på firkantet underdel, med spids top og med to indlagte hvide marmor¬tav¬ler. På forsiden ovenfor marmor¬tavlen et ornament af laurbærkrans. Obelisken står på en stort postament med tre trappetrin. Obelisken er ca.3 m høj og ved basis ca.2 m bred og 1,5 m dyb (selve obeliskdelen er 65 cm bred og 45 cm dyb). På obeliskens bagside er en hvid marmorplade, 35 cm høj og 95 cm bred. Beskrivelse anlæg: Obelisken står i et anlæg, der er omgivet af et 62 fags støbejerns¬gitter. Hvert fag måler 100 cm og er 80 cm højt. Anlægget er firkantet mod vest, hvor det måler ca.5,5 x 7 m (5 resp. 6 fag). Mod øst er det rektangulært og måler ca.23 x 4 m. Lang¬siderne har her bestået af 21 fag, men på den nordlige langside mangler en del fag. Rektanglets kortside består af 3 fag. På samme gravplads hviler Menig Niels Peter Brunn (4109:64). Indskrift: Sort skrift, skønskrift. På obeliskens forside, under laurbærkrans på en trapezformet, hvid marmortavle: KÆMPER SOM MED SEIR GIK HJEM FRA SOT OG SAAR ER STENEN SAT AF DANSKE MÆND. --- JEG HAR UDVALGT EDER OG SAT EDER TIL AT BÆRE FRUGT, OG EDERS FRUGT SKAL BLIVE VED. JOH. 15 OG 16. ------------------- På obeliskens bagside på en hvid marmorplade: MINDE OM DANSKE SOLDATER, SOM HENGAVE LIVET FOR FÆDRELAN¬DET I 1848-50. Beliggenhed: Åbenrå Kirkegård. *** Historik *** Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården v. Kirkegårdskontoret, Grønnevej 46, 6200 Åbenrå.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Åbenrå Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. I Martin Frankes krigergravsmateriale står: Obelisken er opsat over begravelsespladsen for 32 ukendte danske soldater, hvoraf de fleste døde på lazarettet i Aabenraa.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)