Kolstrupgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220205-80

Fredningsnr.
410964

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1848 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsted fra 1851. Beskrivelse anlæg: Hvid marmortavle, 60 cm høj, 40 cm bred og 2 cm dyb. Læner sig op ad en granitsten. Indskrift: Frakturskrift, sort. NIELS PETER BRUNN AF 11. LINIEBATAILLON. FØDT 1828, DØD PAA LAZARETHET I APENRADE, D. 17. JAN. 1851. ---------------------------------- HVIIL I FRED! Beliggenhed: Åbenrå Kirkegård, på den store gravplads med obelisk over 32 danske soldater. *** Historik *** På gravpladsen hviler efter Boeck Niels Peter Brunn, død 1851 på lazaret i Åbenrå. Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården v./Kirkegårdskontoret, Grønnevej 46, 6200 Åbenrå.
Undersøgelsehistorie  (4)
1996 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dansk gravsted fra 1851. Beskrivelse anlæg: Hvid marmortavle, 60 cm høj, 40 cm bred og 2 cm dyb. Læner sig op ad en granitsten. Indskrift: Frakturskrift, sort. NIELS PETER BRUNN AF 11. LINIEBATAILLON. FØDT 1828, DØD PAA LA¬ZARETHET I APENRADE, D. 17. JAN. 1851. ---------------------------------- HVIIL I FRED! Beliggenhed: Åbenrå Kirkegård, på den store gravplads med obelisk over 32 danske soldater. *** Historik *** På gravpladsen hviler efter Boeck Niels Peter Brunn, død 1851 på lazaret i Åbenrå. Graven passes efter Forsvarsministeriet af Kirkegården v./Kirkegårdskontoret, Grønnevej 46, 6200 Åbenrå.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Åbenrå Kirkegård for at stedfæste de fredede krigergrave. I Martin Frankes krigergravsmateriale står: Niels Peter Bruun var fra Aarhus. Han døde af tyfus den 17. januar og blev begravet på Aabenraa Kirkegård den 19. januar 1851.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)