Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-16

Fredningsnr.
12049

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Top let indsænket. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 M. h., 18 M. br. Toppen indsænket ca. 1/3 M. Lynggroet. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2x18 m. Top let indsænket. Lyngklædt i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men på siden mod V og NV ældre kreaturbeskadigelser, hhv. 3,5 x 2 m. og 1,5 x 1,5 m., med en 30 cm. høj, nøgen kant, men iøvrigt tilgroede. Film (15): 8+9 fra SV, (13): fra SV, (14): fra V. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor sten i sænking på toppen af højen. Ligger i afgræsset overdrevsareal.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er rundhøj, der ligger i afgræsset areal.

Litteraturhenvisninger  (0)