Nylarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-240

Fredningsnr.
533475

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse. 0,4 x 6 m. Flere randsten synlige. I røsens nordlige del ses en liggende, 0,4 x 1 m stor sten. Mange af pakningens sten er synlige i overfladen. Beliggende ca. 10 m NNØ for højen, reg.nr. 5334:39. I skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ca. 10 m NNØ for højen 5334-39 ses en lav, noget udflydende men dog umiskendelig røse. 0,5 x 8 x 7 m, 29-5-1998: Tinglyses. MB 31-11-1988: Tinglyses. MB + CL. 0,3,x 6 m. Flere randsten på røsen: N en lignende sten 0,4 x 1 m. Mange af pakningens sten synlige i overfladen. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Helt overgroet af uigennemtrængeligt brombærkrat.

Litteraturhenvisninger  (0)