Olsker

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-251

Fredningsnr.
503373

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Røse, ca 1 x 12 m. Synlige sten i overfladen. Et mindre stenbrud afskærer lidt af røsens fod i S og SV. I blandet bevoksning.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2010 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor