Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-141

Fredningsnr.
503413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kystskanse vest for Dynddaleåens udløb 20 m lang, indtil 1 m høj. Lidt buet face. Front parallelt med kysten. 2 skydeskår. Skansen ligger tæt vest for Dynddaleåens udløb og tæt øst for kyststien. (skanseliste nr. 57)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1 x 17 (NV-SØ) x 4 m Skansen krummer kraftigt mod NØ. NV-delen afskæres let af en vejgennemførsel til stranden. 2 gennembrud midt på skansen. En tilgroet spadsersti i NV, og en ny på skansens SØ-del. To glemte affaldssække henligger 15 m NV for skansen. Bevokset med græs. Begyndende ny opvækst af ask, tjørn og brombær. Indgår i pleje. 4 skanser på stribe, 5034-13-16 Ejer ikke forespurgt om permanent pleje. ** Seværdighedsforklaring ** ** Flot beliggende skanse i naturområde. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)