Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-142

Fredningsnr.
503414

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 5034-14, 15, 16. Matr.nr.: Rø, matr.nr. 47 (m.fl) Kystskanse ved Dyndaleåens udløb Skanse 30 m syd for Dynddaleåens udløb, tæt øst for kyststien. 20 m lang, indtil 1 m høj indvendig. Stærkere profil fortil. Lige face. Noget sammenfalden i midten. (skanseliste nr. 58)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1 x 20 x 4 m. Orienteret VNV-ØSØ. Stejl skrænt mod havet, havet har tidligere fjernet en del af skansens V-del. Brud NV tilgroet. Skansen er lavest midt på, højere ved begge ender. Indre stengærde synes fjernet, lille rest bevaret på NV-del. Vejføring skærer skansens NV-ende. SØ-foden muligvis også afskåret. Bevokset med gammel ask ved NØ-del. Ny opvækst af ask, eg og brombær. Indgår i pleje. 4 skanser på stribe. 5034-13-16 Ejer ikke forespurgt om permanent pleje. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)