Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-143

Fredningsnr.
503415

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 5034-14, 15, 16. Matr.nr.: Rø, matr.nr. 47 (m.fl.) Kystskanse ved Dyndaleåens udløb Skanse, 60 m sydøst for forannævnte (5034-14). 18 m lang, indtil 1,25 m høj, svag buet face, stensat. (skanseliste 59)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1 x 16 x 4-3 m Orienteret VNV-ØSØ. Krumning mod N. Bredest i NØ. Velbevaret indre stengærde NV overgroet. SV-del synlig. Græsbevokset begyndende opvækst af brombær og ask. Indgår i pleje. 4 skanser. 5034-13 -16 på stribe Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)