Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060107-144

Fredningsnr.
503416

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 5034-14, 15, 16. Matr.nr.: Rø, matr.nr. 47 (m.fl) Kystskanse ved Dynddaleåens udløb Skanse, 20 m for sidstnævnte (5034-15). 20 m lang, indtil 1,25 m høj. Lige face. (skanseliste 60)
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 1,5 x 18 x 5 m. Bevaret i fuld højde. Orienteret VNV-ØSØ Overgroet med vedbend. 2 gamle ask på indersiden af skansen. Ny opvækst af ask, kirsebær og brombær. Indgår i pleje. 4 skanser 5034-13-16 på stribe. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)