Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-290

Fredningsnr.
513343

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,5 x 6 m. Mindre krater i centrum. Østfoden afskåret af skovspor.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse i skov. Ø-del afskåret af skovvej. NNV/SSØ ca. 0,75 m bred ringgrøft omkring røsen. Lav sænkning ca. 1 m i dia. midt i røsen. Røsen højere i NØ siden p.g.a. jorddynge. Overfladen noget ujævn p.g.a. gamle rodvælter. Beplantet med 30-40 årige gamle lærketræer. Underbevoksning af lidt kaprifolie, brombær og græs. Torpebakkerne arealfredning. Nybeskrivelse af 27 røser. I skov. Røserne anbefales plejes. Ejeren Hansen, Torpegård er orienteret. Offentligheden bør sikres adgang og oplysningsskilt burde opstilles. Indgår i højgruppe med 5133:43-74 Ikke beskrevne nr. er ikke synlige. ** Seværdighedsforklaring ** Røsegravplads. 27 synlige tætliggende røser i et naturonmråde. Kunne ved rydning fremtræde præsentabelt. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)