Klemensker

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-291

Fredningsnr.
513344

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,2 x 5 m. Mindre krater i centrum.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,25 x 5 m. Gammel nedgravning midt i højen. Enkel sten 0,4 m stor ved røsens Ø-side. Beplantet med lærk, 30-40 årige. Underbevoksning af lidt blåbær, brombær og græs. Indgår i højgruppe med 5133:43-74 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi