Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-292

Fredningsnr.
513345

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,5 x 6 m. Sænkning i top.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,5 x 6 m. Ringgrøft 0,75 m bred omkring. Stor nedgravning midt i røsen, 4 m NV-SØ x 3 m x 0,25 m dyb. Ved NØ-fod en gammel birk. Ved NV og N-fod ung eg. Tæt underbevoksning af kaprifolie og græs. Indgår i højgruppe 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)