Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-293

Fredningsnr.
513346

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,75 m høj, diameter 8,5-9 m. I centrum et ret stort uregelmæssigt krater. Højen er noget forgravet.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,75 x 8 m. Virker højere set fra N. N-del højest. S-del lavere og affladet på N-del. 2 store kratere efter rodvæltere NV & N for centrum, NØ for centrum 3 x 2 m stort krater 0,4 m dybt. Gammel nedgravning. Ringgrøft omkring højen 1 m bred, 0,3 m dyb. Højen bevokset med unge egetræer, enkelt gammel fyr ved V-fod. Tæt underbevoksning af kaprifolie, blåbær, brombær, bregner og mos. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43.74.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)