Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-295

Fredningsnr.
513348

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,75 x 6 m. Stort krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 1,5 m bred ringgrøft omkring. Nedgravning midt i højen, 2 m i dia x 0,2 m dyb. 5133:47 virker yngre end 5133:48. 2 løst liggende sten 0,4-0,5 m store NNV og Ø for højen. I ringgrøften. bevokset med ca. 40 årige fyrretræer, plantet enkel ung eg. Tæt underbevoksning af brombær og græs. Mange huller i skoven efter optagning af stød. Indgår i højgruppe sammen 5133:43-74 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)