Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-297

Fredningsnr.
513350

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,4 x 5 m. I midten krater med en 0,5 stor sten i S.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Sænkning og grøft midt i røsen. 2 m i dia.. grøft SØ/NV. Korslig udgravning. I sænkning en mindst 0,4 m stor sten. Antydning af ringgrøft omkring røsen. lidt gammelt ved på højen. Beplantet med ca. 40-årige fyrretræer. Ved Ø-del begyndende brombærkrat. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)