Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-298

Fredningsnr.
513351

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,5 x 6 m. Lavt krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Virker højere set fra N og Ø. Ujævn overflade p.g.a. rodvæltere. 3 huller på V-del af højen efter stød optagning. Lav sænkning midt i røsen 3 m i dia. Ved N og S fod et egetræ. 1 fyr ved SØ-fod. Tæt kratbevoksning på selve højen af blåbær, brombær, mos og bregner. Gamle birke ved SV-fod. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)