Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-299

Fredningsnr.
513352

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,3 x 5 m. Krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. N-del bevaret som jordvold. S-del stærkt forstyrret af udgravning og rodvæltere. Nedgravning midt i røsen, 3 m i dia. 0,2 m dyb. Ved SV-fod en enkel 0,4 m stor sten. Omkring og på N-del birketræer og enkelte unge egetræer og fyr. Underbevoksning af kaprifolie, mos og græs. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)