Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-303

Fredningsnr.
513356

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,3 x 4 m. Ujævn overflade. Krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. 0,3 x 4 m. Ujævn overflade. 2 nye rodvæltere i N og v-siden. Gammelt ved SV-fod. Nedgravning midt i højen, 2 m NØ-SV, 1 m bred, 0,25 m dyb. N-del beplantet med 30-40-årige fyr. I S gammel birk. Underbevoksning af brombær og lidt græs og bregner. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74 Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)