Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-305

Fredningsnr.
513358

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,4 x 5 m.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse. Ujævn overflade. nedgravning midt i ca. 3 m i dia, 0,15 m dyb. Grøft gravet ind til midten fra NNØ. Ved SØ-fod en 0,5 m stor sten. Beplantet med gran og lærk. Bevoksning af birk. Underbevoksning af mos. Gammelt kvas henligger på selve højen. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)