Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-306

Fredningsnr.
513359

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,2 x 3 m. Krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,2 x 3 m. Midt i sænkning, 2 m i dia. 0,3 m dyb. Enkel sten synlig på volden. Bevokset med gammel birk. Beplantet med fyr og lærk. En del gammel ved på S-delen ellers ingen underbevoksning. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)