Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-307

Fredningsnr.
513360

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,6 x 6 m. Lavt krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 6 m. Nedgravning midt i højen, 2 m i dia. 0,15 m dyb. Spor af rodvælter omkring højen især i S og V-del. Bevoksning af røn, birk og fyr. Begyndende opvækst af blåbær, brombær og kaprifolie på V-del. Blåbær i S. Underbevoksning af græs i N og V. Gammel ved henligger på og dækker det meste af højen. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)