Klemensker

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-308

Fredningsnr.
513361

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 0,6 x 6 m. Krater i midten.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 6 m. Nedgravning 2,5 m Ø-V, 1,5 m bred. Del af N-siden afskåret. Udgravning fra Ø, jorddynge mod V. Flere synlige sten på højen. Jordvold bevokset med birk, fyr, gran og eg. Underbevoksning af lidt brombær, græs og mos. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi