Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-309

Fredningsnr.
513362

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,4 x 5 m. Krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,4 x 5 m. Sænkning midt i højen. Grøft fra N og V, 0,5 m bred, går ind til højens centrum.. Højen lidt ujævn antagelig p.g.a. gamle rodvæltere og udgravning. Nyere rodvælter ved højens Ø-fod. Højvolden bevokset med lærk, ung eg og birk. Underbevoksning af kaprifolie, blåbær, brombær og græs, især på V-del. Gammelt kvas henligger på højens Ø-del. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)