Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-315

Fredningsnr.
513368

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,4 x 6 m. Krater i midten. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,4 x 6 m. Sænkning midt i røsen, 4 m i dia. x 0,2 m dyb. Jorddynge midt i centrum, antagelig fra gammel rodvælter. Jordvolden bevokset med eg, kirsebær, birk røn og fyr. Kaprifoliekrat ved S-del. Underbevoksning af græs, mos, blåbær og begyndende brombærkrat. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)