Klemensker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060104-316

Fredningsnr.
513369

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,6 x 6 m. Krater i midten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 6 m. Sænkning midt i højen, 2 m i dia. 0,3 m dyb. En del rodvæltere har lavet dybe huller tæt N og Ø for røsen. Gammel væltet lærk på V-delen af højen. Gammel eg midt i højen, omgivet af 2 gamle lærketræer, kirsebær, enebær og fyr. Tæt underbevoksning af kaprifolie, blåbær, brombær og græs. Indgår i højgruppe sammen med 5133:43-74. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)