Mølbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-245

Fredningsnr.
513549

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1 x 11 m. I centrum gammel nedgravning omkring stor, kløvet sten, hvis vestlige del er afkløvet. Et stykke af den ligger umiddelbart S herfor og andre stykker kløvede sten ligger NV og S for den. Højoverfladen har sænkninger efter gamle rodvæltere. ved den SV højfod ses 4 randsten, 0,5-0,75 m store, og i SV og SØ ses enkelte randsten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov, 0,8 x 11 m. Med spor af randstenskæde. 4 randsten ved SV fod. ½ -3/4 store. Enkelt randsten ved SØ og NØ fod. På den N-lige del af højen 3 gruber i højen som efter rodvælter, også spor efter rodvæltere ved SSV og SØ fod. Midt på højen nedgravning omkring en stor kløvet sten, mindst 1,8 x 1 x 0,75 m, N-S V-lige del afkløvet, stk heraf ca. 0,75 x 0,75 m ligger umiddelbart S herfor. 1 m NV for det store stk. et tilsvarende stort afkløvet stk. Ø for stenen ligger 2 mindre sten. På højoverfladens S-del ses mange nævestore sten. Højen tæt tilplantet med 10-12 årige graner. Løvskov umiddelbart S for højen. Aftalte med ejeren at granerne på højen ved lejlighed fjernes. Begyndende opvoksning af unge ask på højen. Ejer: Gunnar Peter Hansen Randkløvegård Kirkebyvej 54 3451 Østermarie 03-970669 Matr.nr.23a Ejer er orienteret om fredning. Ikke registreret i SB.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)