Rømet

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-242

Fredningsnr.
5135202

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Kraterrøse. 0,4 m høj og 6 x 8 m stor; største diameter i Ø-V retning. I den vestlige del en sænkning, 0,9 m dyb og med en diameter på 0,9 m. Beliggende tæt SØ for Keldseåens udløb på strandterrasse.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra SØ