Rømet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060406-244

Fredningsnr.
513539

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 76. Kystskansen. Skansen er 20 m lang, 1 m høj. Den nordlige del dog noget affladet. Stærkere profil fortil. Stensat og kratbevokset. Skansen ligger med den nordre halvdel på matr.nr. 180b og den sydlige halvdel på matr.nr. 181. Den ligger 35 m syd for Kjeldse bro tæt øst for vejen. Matr.nr. 181: Kystskanse. I skellet til matr.nr. 180b.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. NV-enden afgravet, østlige del bedst bevaret. orienteret NV-SØ. Skansen kommer let ind mod land. Indersiden er stensat med et indtil ½ m højt stengærde. Ca. 8 m Ø for skansen henligger gl. kvas og affald. Skansen er bevokset med elmetræer. Ca. 2 m V for skansen nyplantet enkel bøg og 4 9-10 årige graner. De sidste bør fjernes ved lejlighed. Ejeren ikke forespurgt om skansen ønskea plejet. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)