Østerlarsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-340

Fredningsnr.
513536

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Skanseliste nr. 73. Del af kystskanse. Skanse er 35 m lang, mandshøjde, stensat, rest af 1 kanon- bænk. Den ligger 50 m nordvest for broen over Strandby bæk, tæt øst for vejen og parallelt med denne. Matr.nr. 23f: I skellet til Østerlars, matr.nr. 23a.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, 1,25 x 32 x 5 m. Orienteret NV.SØ. Øverste del af stensætning bag skansen synlig. NV-lige 1/3 del bevokset med tjørn og brombærkrat. Resten af skansen græsbevokset. Pony afgræsser nærmeste områder af skansen. Under ugunstige vejrforhold kan denne græsning påføre skansens nedslidning. Skal besigtiges jævnligt. NV-lige del af skansen bør ryddes for krat, bør indgå i plejeplan. Ejer ikke forespurgt om skansen ønskes plejet. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)