Roos

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-341

Fredningsnr.
513537

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 5135-37, 38. Skanseliste nr. 74. Kystskanse. Skanse 250 m nord for Kjeldse bro, indenfor Roskær. Længde 22 m, nordlige del stærkt affladet, 1 m høj, forreste kant afskåret. 2 kannonbænke, kun den sydlige trediedel af den ene står urørt med mandshøjde. Stensat.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, Ø-lige del af skansen velbevaret. Orienteret NV-SØ. Skansen med indvendig stensætning ved kanonstilling. Skansen totalt overgroet af tjørn og brombær, hvilket umuliggjorde en fuldstændig besigtigelse. Skansen bør ryddes for vegetation og indgå i en plejeplan. Ejeren indforstået med plejeforanstaltning. Kan foretages af amtskommunen. Bevoksning: 1985: Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Indmåling af skanse med GPS.


Billeder

Oversigt - Set fra S