Roos

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-341

Fredningsnr.
513537

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 5135-37, 38. Skanseliste nr. 74. Kystskanse. Skanse 250 m nord for Kjeldse bro, indenfor Roskær. Længde 22 m, nordlige del stærkt affladet, 1 m høj, forreste kant afskåret. 2 kannonbænke, kun den sydlige trediedel af den ene står urørt med mandshøjde. Stensat.
Undersøgelsehistorie

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse, Ø-lige del af skansen velbevaret. Orienteret NV-SØ. Skansen med indvendig stensætning ved kanonstilling. Skansen totalt overgroet af tjørn og brombær, hvilket umuliggjorde en fuldstændig besigtigelse. Skansen bør ryddes for vegetation og indgå i en plejeplan. Ejeren indforstået med plejeforanstaltning. Kan foretages af amtskommunen. Bevoksning: 1985: Løvkrat

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Skanse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

Oversigt - Set fra S