Østerlarsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-367

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Kraterrøse. 0,2 x 8 m, med et 0,3 x 2,5 m krater i top. SSØ-lig del bortskåret af skrænt.
Undersøgelsehistorie  (4)
1990 Museal rekognoscering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Opmåling med theodolit af fortidsminderne ved Salene.

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0502
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)