Østerlarsker

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-364

Anlæg og datering

Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Kraterrøse. 0,7 x 6 m, med et 0,4 m dybt krater. Røsen er beskadiget, idet arealet mellem et stort træ midt i krateret og røde 5135:72 er blevet planeret og fyldt ud med sten, som for en dels vedkommende formodes at stamme fra røsen.I midten ses stødet fra et stort træ. Fuld synlig.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi


Billeder

OS, set fra ØSØ
OS, set fra NØ
OS, set fra NV