Østerlarsker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-344

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenlægning. 4 m i diameter. Ganske flad, men fremtræder som koncentriske ringe.
Undersøgelsehistorie  (3)
1990 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Opmåling med theodolit af fortidsminderne ved Salene.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)