Stenshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-27

Fredningsnr.
120410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/9 1912. Gdr. Martin Poulsen Rask Diplom "Stenshøj", 3 x 25 m. Top let indsænket. Lyngklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenshøi, 12 Fod høi; synes gravet i Midten. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stammeshøj, 3,0 M. h., 25 M. br. Toppen er indsænket ca. 1/2M. Lynggroet. Frdlyst 1912; Gaardejer M. P. Rask. (E: Stenshøj.) Navnet Stammes Høj findes paa et gl. Kort hos Ejeren. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Stenshøj", 3x25 m. Top let indsænket. Lyngklædt. FM 1912. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidl. beskrevet, men helt tilgroede skår efter gamle kreaturskader nederst på V-siden. Mod Ø N/S-gående læhegn indenfor 100 m.-zonen. CF. 1204:8. Film: /11: fra NV, /12: fra N. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsareal.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)