Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-474

Fredningsnr.
5234111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991 **************** Røse. 0,5 x 6 m. Enkelte sten synlige ved højfod i S.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,5 x 6 m. Virker højere set fra N og V. Synes urørt. Enkelte synlige sten ved S-foden. Bevokset med ask, elm. Flere unge røn og enkelte hyld. Tæt underbevoksning af brombær. Indgår i arealfredning 5234:109-136 Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)