Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-477

Fredningsnr.
5234114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,25 x 5 m. Enkelte sten synlige, hvoraf 3 ved højfod i N. tangerer røse løbe-nr. 9.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,25 x 5 m. Lav høj. Enkelte sten synlige på højoverfladen. 3 mulige randsten ses ved N-foden. S og SV siden let afskåret, ellers uskadt. Nogle enkelte unge røn og enkelte hyld på N-delen og ved S-foden, ellers uden bevoksning. Gamle væltede hyldegrene dækker Ø-siden af højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136 Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)