Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-482

Fredningsnr.
5234119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,35 x 6 m. Sænkning i top. Sten synlige på højsiden.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,35 x 6 m. Sænkning 3 m i dia, 0,25 m dyb. En del sten synlige på højsiden. Ung røn midt i sænkningen. V-del med gammel gran. Højen ellers bevokset med hyld. Begyndende brombær bevoksning i N. Indgår i arealfredning 5234:109.136. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)