Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-478

Fredningsnr.
5234115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,3 x 6 m. Adskillige sten synlige.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,3 x 6 m. Gammel udgravning vedf S-foden af højen, 1,5 m N-S, 1 m bred. Adskillige sten i og omkring hullet, 0,2-0,5 m store sten. resten af højen virker urørt. Flere sten synlige på højen. Bevokset med gammel gran. På S-del enkelte unge røn og en hyld. Gammelt ved fra væltede graner og hyld dækker det meste af N-delen af højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)