Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-484

Fredningsnr.
5234121

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,5 x 8 m. Sænkning tæt N for centrum.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,5 x 8 m. Sænkning tæt N for centrum ca. 2 m i N-S, 1 m bred, 0,25 m dyb. Hæjen skæv. Hælder mod NØ, antagelig afgravet. På V-siden synes der at være jord fra udgravningen i højen. Bevokset med unge røn og hyld. Enkel gran, flere gamle væltede graner ligger over højen. Begyndende brombærkrat ved N-fod. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)