Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-28

Fredningsnr.
120428

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 60 m lang i NV-SØ. 7-8 m bred, udvisket fod, ca. 0,75 m høj. Midtpå en sænkning hvori en større sten. I nord- siden 3 randsten, i sydsiden 2 randsten. I siderne huller efter borttagne sten. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa flad Mark i Heden. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Nv - Sø, 60 M. l., 7-8 M. br., med udvisket Fod, fra 2/3-1 M. h. I nv. Hjørne en Randsten, 3/4 M. br., i sø. 1, sv. 1. Midtpaa er en Sænkning, mulig efter et Kammer. Over den gaar Vej, Grøft og Dige. Lynggroet, østre Ende dog overpløjet. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 60 m lang i NV-SØ. 7-8 m bred, udvisket Fod, ca. 0,75 m høj. Midtpaa en Sænkning hvori en større Sten. I Nordsiden 3 Randsten, i Sydsiden 2 Randsten. I Siderne Huller efter borttagne Randsten.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,8 x 50,0 x 10,0 m. Orienteret NV/SØ. Ø-enden er afskåret af en ca. N/S-løbende skelgrøft. Ca. 5 m. fra Ø-enden fører et sæt hjulspor tværs over højen og har skåret sig lidt ned i overfladen. Herved er blottet en større sten. Ca. 10 m. fra Ø-enden en sten i S-siden under et birketræ. Ca. 22 m. fra Ø-enden begynder en ca. 4 m. bred, lav sænkning med udflydende afgrænsning, gående tværs over højen. I dennes V-side en sten, ca. 1/2 m. i diam., under en hybenrose. Ca. 40 m. fra Ø-enden en randsten i S-siden under et grantræ. I V-enden en stor sten, ca. 1 m. i diam. Der sås ingen sten i N-siden. De er antagelig skjult af bevoksning. Højens omrids er tydeligst i Ø og bliver meget udflydende i V-enden. Dyssen ser ud til at være anlagt på en naturlig højning. Bredden er anslået bl.a. ud fra randstenene i S-siden. På den V-lige del var anbragt et fasan(?)bur af nedrammede stolper med trådnet, nu ude af brug. S for dyssen stod i kanten af træerne en lille jagthytte ell. lign. Cf.-skitse på løst ark. OBS: Dyssen er forkert afsat på målebordsbladet, men korrekt angivet på det nye 4 cm.-kort. Hjulsporene, buret og jagthytten blev påtalt over for ejeren (ejeroplysning på skema). Han lovede at fjerne buret og flytte hytten, men gjorde gældende, at skovvejen over dyssens Ø-ende havde været brugt i mange år og var den eneste vej ind til hans del af skoven. Den blev brugt i forbindelse med transport af træ o.lign. Det anbefales at forsøge, om man ved pålægning af fyld og evt. græstørv kan modvirke, at sporene slides dybere. ** Seværdighedsforklaring ** Anlægget har en vis oplevelsesværdi i kraft af beliggenheden samt en pæn græs- og urtebevoksning. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træer på højen og i området fældet i 2008.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)