Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-480

Fredningsnr.
5234117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,3 x 6 m. Flad. Tangerer røserne løbe-nr. 6 og 10.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,3 x 6 m. Flad høj, tangerer både 5234:6 og 10. S-del ujævn antagelig p.g.a. gamle rodvælter. Svag sænkning i top ellers uskadt. Flere sten synlige på højen. Bevokset med unge røn og hyld. Flere væltede graner dækker en del af højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)