Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-481

Fredningsnr.
5234118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,75 x 8 m. Flere sten synlige i SØ. Tangerer røse løbe-nr. 9.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 3/4 x 8 m. SØ del forstyrret enten af gamle rodvælter eller udgravning. Kun svag sænkning i top. Flere sten synlige på SØ-del. Bevokset med gammel gran og en del unge hyld, samt enkelte unge røn. Ved NØ-fod en eg. Ø-lige del af højen dækket af flere gamle væltede graner. Begyndende brombærkrat ved S-fod. Ellers uden underbevoksning. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)