Store Klintegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060305-483

Fredningsnr.
5234120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,6 x 7 m. V-formet sænkning gennem toppen. Sten synlige heri. På højtoppen ses 2 halvmeterstore sten.
Undersøgelsehistorie  (3)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse, 0,6 x 7 m. V-formet sænkning ca. 6 m SV-NØ, 1½-2 m bred, 0,3 m dyb. En del sten, 0,2-0,5 m store. Synlige i sænkningen. Tæt bevokset med gran. Underbevoksning af hyld og røn. Flere væltede graner henover højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Gravrøse

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)